1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยนายก่อเกียรติ อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยนายดำรงค์ เทือกสุบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางในการบริหารจัดการขยะให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยน.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting