1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการศึกษาดูงานโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste


วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชลประทาน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, นายบุญหลาย เสมอสุข หัวหน้างานสุขาภิบาล, นายอภิวุฒิ ภะวัง นายสัตวแพทย์ และคณะทำงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ชุมชนชลประทาน ได้ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นำโดยดร.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรี ซึ่งได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และกรรมการชุมชน เดินทางมาศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ตามโครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างเมือง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานชุมชนปลอดขยะ และเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นท้องถิ่นปลอดขยะ พร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเทศบาลเมืองวารินชำราบ ยังได้ร่วมลงนามใน MOU สถาปนาเมืองคู่แฝด เพื่อสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม การศึกษา การท่องเที่ยว และด้านอื่น ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting