1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการรรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "ปั่นรักษ์โลก ลดขยะ คลายโลกร้อน"


วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย "ปั่นรักษ์โลก ลดขยะ คลายโลกร้อน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม และเพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนหันมาใส่ใจคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ใน ชุมชน ซึ่งนอกจากจะช่วยคัดแยกขยะที่สามารถนำมารีไซเคิลได้แล้ว ยังเป็นการช่วยปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดได้ด้วย โดยในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายปรีดา  อุ่นอุดม ปลัดอาวุโส อำเภอวารินชำราบ, นายธานินทร์ ไชยานุกูล สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ, ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี, คลังน้ำมันปตท.อุบลราชธานี, เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ, รพ.สต.โนนเกษม, ศูนย์การเรียนรู้ Zero Waste ชุมชนชลประทาน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และชมชรมจักรยานทุกชมรมในอำเภอวารินชำราบ ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • นิทรรศการจากหน่วยงาน และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
  • กิจกรรมนำขยะรีไซเคิลมาแลกนมกล่อง
  • และขบวนปั่นจักรยานรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน

งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting