1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร) เยี่ยมชมระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)  ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6  เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้ระบบการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะมูลฝอยแก่นักเรียน โดยมีนายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และนำคณะนักเรียนเยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลขยะถุงพลาสติก

ข่าว/ภาพโดย นิติพันธ์ แสนสุข ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เรียบเรียง
  กองช่างสุขาภิบาล

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting