1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝึกซ้อมการระงับเหตุอัคคีภัยจากแก๊สและน้ำมัน และพิธีปิดการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559


วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 - 18.00 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำมูล ชุมชนหาดสวนยา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการฝึกทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัยเต็มรูปแบบในการระงับเหตุสถานการณ์ อัคคีภัยจากแก๊สและน้ำมัน ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนแผนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559 ซึ่งได้มีการฝึกซ้อมมาตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการรับมือกับอัคคีภัยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชำนาญสามารถรับมือกับสถานการณ์ อัคคีภัยในรูปแบบต่างๆได้ โดยภายหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย ได้มีการมอบนโยบายและกล่าวปิดโครงการอบรมโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี และได้รับเกียรติจาก น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมชมการฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting