1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีสถาน ปลัดเทศบาล, นางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก จ.พิษณุโลก ซึ่งได้มาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำ ราบ เพื่อเป็นแนวทางนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะภายในท้องถิ่น โดยทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero waste ซึ่งเป็นโครงการที่ประสบผลสำเร็จในการช่วยลดขยะจากครัวเรือนในชุมชน และสามารถนำขยะที่คัดแยกแล้วมารีไซเคิลแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสร้างรายได้ ให้กับชุมชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting