1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2559


วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมเทพภักดี 2 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในเขตเทศบาลเมืองวา รินชำราบ ประจำปี 2559 ตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลและจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้เรียนรู้ในเรื่องกฏระเบียบจราจร รวมไปถึงการดูแลบำรุงรักษารถก่อนที่จะทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการอบรมนั้นในภาคเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกฎระเบียบจราจร และการใช้รถใช้ถนนโดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนภาคบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องกฏหมายจราจรโดยสถานีตำรวจภูธรอำเภอวารินชำราบ และความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์จากบริษัทกิจตรงยามาฮ่า จำกัด ภายหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและหมวกกันน็อคแก่ ผู้เข้ารับการอบรม ก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting