1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลท่าศิลา ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะ


วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดย นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล, นางศิรินญา รัตนกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ, นายนิติพันธ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล และพนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของเทศบาลเมือง วารินชำราบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ทางคณะศึกษาดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องประชุมสภาเทศบาลของ เทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting