1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี ศึกษาดูงานนอกห้องเรียนในกระบวนการบริหารจัดการขยะ


วันที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองวารินชำราบ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เดินทางมาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายในด้านการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรของทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยมีนายนิติพันธุ์ แสนสุข นักวิชาการสุขาภิบาล ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายสรุปให้แก่ทางคณะอาจารย์และนักศึกษาได้รับฟัง จากนั้นได้นำคณะอาจารย์และนักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของโรงงานกำจัดขยะติดเชื้อ และเยี่ยมชมบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ

ภาพโดย กองช่างสุขาภิบาล ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting