1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะเจ้าหน้าที่และกรรมการชุมชนจากเทศบาลตำบลบรบือ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบนำโดยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลตำบลบรบือ จังหวัดมหาสารคามนำโดยนายวิสูตร จงชูวณิชย์ นายกเทศมนตรี  ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของคณะกรรมการชุมชนได้นำไปปรับใช้ยังพื้นที่ ในการนี้น.ส.สมปรารถณา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ยังได้เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลบรบือด้วย

/ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting