1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยถ.ศรีสะเกษ ใกล้สถานีรถไฟ


วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี รอลปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อช่วง เช้าของวันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 3 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 4, บ้านเลขที่ 6 และบ้านเลขที่ 82/2 ถนนศรีสะเกษ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ พร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และสิ่งของบรรเทาทุกข์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

นโยบาย ผู้บริหาร

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร DCM


Vision วิสัยทัศน์

Mission พันธกิจ

1.จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา
3. ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
5. สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
6. บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมือง
7. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล
8. กำจัดน้ำเสีย
9. จัดโครงสร้างการบริหารงานพัฒนาบุคลากรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและเหมาะสม
10. ประสานความร่วมมือทุกฝ่ายทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน

 

Logo ตราสัญลักษณ์

Contact ติดต่อเทศบาล


สนง. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ถ.ปทุมเทพภักดี ต.วารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

--------------------------------
โทรศัพท์ : 045-269680
โทรสาร : 045-323787
---------------------------------
E-mail : webmaster@warincity.go.th

VDO แนะนำ


การจัดการความรู้ (KM)

การเผยแพร่ ผลงานวิชาการ

Facebook เทศบาลฯ

ระบบจัดการ ค่าธรรมเนียมขยะ

ระบบบริหาร งานบุคคล

ระบบทะเบียนคุม ครุภัณฑ์

เข้าสู่ ระบบฯ

เข้าสู่ ระบบฯ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดบริการด้านสาธารณสุขด้านใดมากที่สุด

 

 

 

 


  ผลลัพธ์

Who's Online

เรามี 145 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Secured by Siteground Web Hosting