1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยศึกษาประเพณีท้องถิ่นอีสาน ร่วมกับการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ชุดสืบสานประเพณีชีวีมีสุขเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน โดยศึกษาประเพณีท้องถิ่นอีสาน ร่วมกับการใช้หนังสือเสริมประสบการณ์ชุดสืบสานประเพณีชีวีมีสุขเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ผู้วิจัย

  นางจรรยา  ปากหวาน
 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

ดาวโหลดไฟล์   PDF

       

 

 
Secured by Siteground Web Hosting