1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560


วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช, องค์การบริหารส่วนตำบลเกษม, ตัวแทนสถานศึกษา, สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี และสภาเด็กและเยาวชนอำเภอวารินชำราบ ได้จัดการประชุมหารือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น/ยุติการทิ้งเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ, องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช และองค์การบริหารส่วนตำบลเกษม เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และยุติการทิ้งเด็ก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบัน โดยให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้เสนอให้จัดทำสื่อประเภทรายการวิทยุ, สปอตวิทยุ และละคร โดยจะนำตัวแทนเยาวชนเครือข่ายต่างๆ มาเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำเยาวชน และนักจัดรายการวิทยุ หรือDJ teen   ในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting