1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ฝึกอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน


************************

กำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์แก่ประชาชน

เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมประชาวาริน

เวลา
กิจกรรม
8.30 - 9.00 น.
 ลงทะเบียน
9.00 - 9.30 น.
 พิธีเปิดโครงการ โดยนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ และกล่าวรายงานโดยปลัดเทศบาลเมืองวารินชำราบ
9.30 - 10.30 น.

 สาธิตขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ประเภทดอกดารารัตน์ และแบ่งกลุ่มจำนวน 12 กลุ่ม โดยอ.ปราณี ผลาพรม และวิทยากรประจำกลุ่ม

10.45 - 12.00 น.
 ฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ (ต่อ) โดยวิทยากรประจำกลุ่ม
12.00 - 13.00 น.
 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
 ฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ (ต่อ) โดยวิทยากรประจำกลุ่ม
16.00 น.

 ปิดโครงการ

 

    ซึ่ง"ดอกดารารัตน์” หรือภาษาฝรั่งเรียก ดอกแดฟโฟดิล ( Daffodil ) เป็นดอกไม้ของประเทศเมืองหนาว คำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า  ที่มาของการนำดอกไม้ชนิดนี้มาเป็น ดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น เพราะว่า เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดและทรงมอบให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่ยังมิได้ราชาภิเษกสมรส

    ซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงเป็น ม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร ทรงประทับอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ขณะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ สวิสเซอร์แลนด์ หากพอมีเวลาว่างครั้งใด พระองค์ท่านมักจะขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง ข้ามพรมแดนมาเยี่ยมเยียนม.ร.ว.หญิงสิริกิติ์ กิติยากร อยู่เสมอ ทุกครั้งที่เสด็จมาจะมีดอกไม้มาให้เป็นประจำ คือดอกแดฟโฟดิล ซึ่งนิยมใช้มอบให้แก่คนที่รักเพื่อบอกว่า ไม่เคยต้องการสิ่งใดตอบแทน อีกทั้งยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง  อีกทั้งดอกยังมีสีเหลืองสดซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของรัชกาลที่ 9 อีกด้วย

(ข้อมูลจาก เว็บไซต์สนุกดอทคอม  http://home.sanook.com/12461/)

 
Secured by Siteground Web Hosting