1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำมูลบริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยชุมชนหาดสวนยา


วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่บริเวณใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยชุมชนหาดสวนยา นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ ได้รายงานสถานการณ์ระดับในพื้นที่แก่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ในการติดตามสถานการณ์ระดับน้ำของแม่น้ำมูลที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของพายุ"เซินกา"ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมีแนวโน้มที่ระดับน้ำมูลจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบ ติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด และจัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ราษฎรที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำ และบริเวณริมแม่น้ำมูล พร้อมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำให้แก่ประาชนได้รับทราบ ในการนี้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลืออุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบแล้ว บริเวณด้านข้างสำนักงานที่ดิน สาขาวารินชำราบ เตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม.  โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือได้ทางโทรศัพท์ 045-269680 ต่อ 122

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting