1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ 2560


จากระดับน้ำแม่น้ำมูลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าระดับน้ำจะล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่ริมน้ำเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในวันนี้ (31 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองคณะผู้บริหาร นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี จึงได้เรียกประชุมปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่จะได้ผลกระทบ โดยได้กำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

  • จัดเตรียมเต็นท์ผ้าใบจำนวนกว่า 57 หลัง พร้อมกำหนดจุดรองรับประชาชนที่จะอพยพ 2 จุด ได้แก่ ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบริเวณข้างสำนักงานที่ดินสาขาวารินชำราบ และบริเวณท้ายโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  • จัดเตรียมห้องน้ำและห้องสุขาสำหรับประชาชน ได้แก่ ภายในโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และบริเวณท้ายโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  • กองช่าง เดินสายไฟ พร้อมไฟส่องสว่าง บริเวณรอบพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
  • จัดเตรียมถังสำรองน้ำขนาดใหญ่
  • เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จัดเตรียมรถ ยานหาพนะ สำหรับขนสิ่งของแก่ประชาชน
  • ประชาชนที่มีความประสงค์ต้องการอพยพมายังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ศูนย์ฯ บริเวณข้างสำนักงานที่ดิน หรือทางโทรศัพท์ 045-321031, 045-321999, 045-321523


อนึ่งทางกรมชลประทาน ได้แจ้งมาว่าจะมีมวลน้ำจำนวนมากมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีภายใน 5-7 วัน จึงขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำมูล และในพื้นที่เสี่ยง เก็บของขึ้นที่สูง และเตรียมพร้อมอพยพ ตลอด 24 ชม.


  งานป้องกันฯ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting