1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปีพ.ศ.2560


วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมประชาวาริน นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นายมานะ สำเภา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และนางเนาวรัตน์ พุ่มแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้เข้าร่วมการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้สั่งการให้ท้องถิ่นแต่ละแห่ง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงเตรียมการป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม และเตรียมแผนการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจากการติดตามสถานการณ์พบว่า

  • ปัจจุบันระดับน้ำที่จุด M7 เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่ระดับ 112.05 ม./รทก. น้ำบางส่วนได้ไหลเข้ามาในพื้นที่ริมน้ำ และมีแนวโน้มล้นตลิ่ง
  • ทางกรมชลประทานคาดการณ์ว่าระดับน้ำน่าจะอยู่ที่ระดับวิกฤติ 113 ม./รทก. จากปริมาณน้ำตอนบน และมวลน้ำจากเขื่อนลำปาวที่จะไหลมาสู่แม่น้ำมูล โดยคาดว่าจะใช้เวลา 5 -14 วัน ที่มวลน้ำลูกใหญ่จะเดินทางมาถึงอุบลราชธานี ซึ่งหากไม่มีพายุเข้าในช่วงนี้ คาดการณ์ว่าจะสามารถระบายน้ำได้
  • ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ที่อ.โขงเจียม อยู่ในระดับต่ำกว่าแม่น้ำมูลเล็กน้อย ส่งผลให้เกิดน้ำหนุนทำให้การระบายน้ำมูลลงสู่น้ำโขงทำได้ช้า
  • กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในช่วงเดือน สิงหาคม-กันยายน มีโอกาสที่พายุจะเข้าในพื้นที่จ.อุบลฯ ส่งผลให้มีฝนตกชุกและตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
  • ในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ บริเวณผนังกั้นน้ำที่มีจุดฟันล่องอยู่ 2-3 จุด ให้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบ ดำเนินการปิดกั้นจุดดังกล่าว เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้ามาท่วมถนนและชุมชน หรืออย่างน้อยก็เพื่อชลอการไหลของน้ำให้ประชาชนได้มีเวลาอพยพขึ้นที่สูง

ซึ่งจากการประมวลสถานการณ์คาดว่าจะสามารถป้องกันพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting