1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบให้สัมภาษณ์พิเศษสถานการณ์อุทกภัยในรายการ"NBT ทีวีสาธารณะ" ทางช่อง NBT


วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ที่ชุมชนท่าบ้งมั่ง นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ให้สัมภาษณ์พิเศษกับรายการ NBT ทีวีสาธารณะ ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT ถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วกว่า 200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ได้อพยพขึ้นมาอาศัยยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดไว้ให้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting