1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

กลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป และประชาชนชาวอุบลฯมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ตัวแทนกลุ่มเซ็นทรัล กรุ๊ป และประชาชนชาวอุบลฯ ได้นำสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในเบื้องต้น โดยมีนายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย น.ส.วีรวรรณ เตียวสกุล ปลัดเทศบาล, นางสุวิมล ศรีสถาน รองปลัดเทศบาล และนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting