1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

หน่วยงานราชการและชาวเมืองวารินชำราบ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ประจำปี 2560


วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมด้วยนายคำรบ เครือณรงค์ นายอำเภอวารินชำราบ, กำลังพลทหารจากกรมทหารราบที่ 6, มณฑลทหารบกที่ 22, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี, ตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี, สถานีตำรวจรถไฟอุบลราชธานี, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี, คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่ง, คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ผู้แทนกลุ่มพลังมวลชนได้แก่ สมาชิกอปพร. สมาชิกอสม. และกรรมการชุมชน ทำพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting