1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดและปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560


วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ภายหลังพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด และปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2560 โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม จากนั้นได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดแก่หน่วยงาน นักเรียน และกลุ่มพลังมวลชน จากนั้น นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้เดินทางไปยังสวนสาธารณะเศรษฐเศรณีย์ ชุมชนชลประทาน เพื่อทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แหล่งน้ำ สนับสนุนตามโครงการคลองสวยน้ำใส ร่วมกับกรรมการชุมชน และชาวชุมชนชลประทาน, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุบลราชธานี, สำนักงานกศน.อำเภอวารินชำราบ และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


Secured by Siteground Web Hosting