1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม 2560


วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมไพรพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พนักงานเทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดนำโดยนางจิราพร ปรีชาพรประเสิรฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรพร้อมกันกับประชาชนชาวไทยทุกจังหวัดทั้งประเทศ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting