1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายสมบูรณ์ ทองอุ่น อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย และการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิและกฏหมายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ และเสนอแนะข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่เทศบาลในการให้ความช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยมีน.ส.วิชญา  อาจริยอาจอง ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ให้การต้อนรับ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting