1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

นายกเทศมนตรีให้โอวาทแก่นักกีฬาที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.ครั้งที 35 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เวสสุวัณเกมส์"


วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ ได้นำนักกีฬาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 โรงเรียนเข้าพบและรับฟังโอวาทจากนายจีระชัย  ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "เวสสุวัณเกมส์"  ในระหว่างวันที่11 - 20 ตุลาคม 2560 โดยมีเทศบาลนครอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่ได้อันดับที่1-3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที 35 รอบสุดท้ายต่อไป  ในการนี้ทางคณะผู้บริหารยังได้มอบเบี้ยเลี้ยง รวมถึงขนมจากผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการแข่งขันกีฬานำชัยชนะกลับมาสู่เมืองวารินชำราบ

งานประชาสัมพันธ์  กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting