1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

งานทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเครือข่ายทันตสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบจัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560


วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน งานทันตสาธารณสุข เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกับเครือข่ายทันตสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2560 และวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย โดยกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก แก่เด็กนักเรียน นิทรรศการด้านการดูแลเด็กและทันตสาธารณสุขโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพฟันและช่องปากที่ถูกต้องแก่ครูผู้แลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 
Secured by Siteground Web Hosting