1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ชาวเมืองวารินชำราบร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทยในการลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น.  ณ สวนสาธารณะกุดปลาขาว เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่มาคอยให้บริการสำหรับให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมลอยกระทง เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 ซึ่งในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบยังไม่เข้าสู่ภาวะปรกติ เทศบาลเมืองวารินชำราบจึงได้งดการจัดกิจกรรมรื่นเริง การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทง แต่ก็ยังคงมีประชาชนชาวเมืองวารินชำราบได้ออกมาลอยกระทงกันเป็นจำนวนมาก

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting