1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางอรุณรัตน์ วิมลสุข รองปลัดเทศบาล และจ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ได้ให้การต้อนรับนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี และกองบิน 21 อุบลราชธานี ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ โดยได้ตรวจติดตามการระบายน้ำพื้นที่น้ำขังในชุมชนเกตุแก้ว ณ บริเวณท้ายโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันฯ นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง คาดว่าภายในสัปดาห์นี้น้ำท่วมขังในชุมชนเกตุแก้วน่าจะกลับสู่ภาวะปรกติ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และคณะได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในเพิงพักอาศัยชั่วคราว และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียนบ้านหาดสวนยา โดยมีกองกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่ 22 และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมทำความสะอาดฟื้นฟูโรงเรียน เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และคณะได้เดินทางต่อไปยังประตูระบายน้ำชุมชนท่ากอไผ่ เพื่อร่วมถ่ายทอดเสียงรายการวิทยุสวท.อุบลราชธานี FM. 98.5 MHz

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting