1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดชุมชนดีเด่นและอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง ประจำปี 2560


วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมประชาวาริน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานดีเด่นทุกแขนง และการประกวดชุมชนดีเด่น และประจำปี 2560 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนและอาสาสมัครทุกแขนงในเขตเทศบาลทั้งอสม. อปพร. กรรมการชุมชน และคณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาล ที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาเมืองวารินชำราบให้มีก้าวหน้า และมีความสุขในการใช้ชีวิต ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และมอบใบประกาศให้แก่อาสาสมัครและผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการชุมชนดีเด่น ภายหลังจากเสร็จพิธีได้มีงานเลี้ยงขอบคุณอาสาสมัคร และกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting