1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อำเภอวารินชำราบมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2560วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ,หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2560 สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยได้ดำเนินการตรวจสอบกรั่นกรองความเสียหาย พบว่ามีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ 11 ชุมชน จำนวน 820 หลัง

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting