1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่สำรวจและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และสมาชิกอสม.เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจประชากรสุนัข และฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนแหลมทอง และชุมชนหนองบก ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงของโรคพิษสุนัขบ้า ตามประกาศของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยหลังจากนี้ทางเทศบาลเมืองวารินชำราบจะจัดโครงการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทุกชุมชนช่วงต้นเดือนเมษายน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ สำหรับท่านใดที่มีสัตว์เลี้ยงแต่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการได้ที่คลินิกสัตวแพทย์ บริเวณชั้น 1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting