1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดงานประชันโฉมสาวงามเทพีสงกรานต์เทศบาลเมืองวารินชำราบประจำปี 2561


วันที่ 12 เมษายน 2561 ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการผู้ประชันโฉมสาวงาม ประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมส่งสาวงามเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 28 คนด้วยกัน ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งเทพีสงกรานต์ รองอันดับ 1 รอบอันดับ 2 และนางงามขวัญใจชาววาริน จะต้องเข้าร่วมในขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ในเช้าวันที่ 13 เมษายน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบมาเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการแสดงจากนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 3 แห่งคอยสร้างความสนุกสนานแก่ประชาชนที่เข้ามาเชียร์ผู้เข้าประกวด ทั้งนี้เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดการประชันโฉมสาวงาม เทพีสงกรานต์ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในงานประเพณีสงกรานต์ และเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชน สำหรับผลการประกวดเทพีสงกรานต์ประจำปี 2561 มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศเทพีสงกรานต์ ได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.เพชรวี การินทร์ จากชุมชนสุขสำราญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 19 น.ส.ยอดกมล พานันไชย จากชุมชนหาดสวนสุข1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 17 น.ส.ศศิพร วชิระวัชระ จากชุมชนกุดเป่ง ม.6  

รางวัลขวัญใจชาววาริน ได้แก่ หมายเลข 10 น.ส.จิตติมา สายคำ จากชุมชนท่าบ้งมั่ง


ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting