1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบจัดขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในสังกัด ร่วมขบวนแห่งานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย โดยในขบวนแห่ประกอบไปด้วยขบวนรถสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ขบวนแห่เทพีสงกรานต์ ขบวนการแสดงจากนักเรียน และขบวนแห่ประกวดจากชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 28 ชุมชน ที่ได้นำศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมถึงการแสดงฟ้อนรำโดยเยาวชนในชุมชน โดยตลอดเส้นทางของขบวนแห่ได้มีประชาชนชาวเมืองวารินมาร่วมชมและให้กำลังใจขบวนแห่กันเป็นจำนวนมาก สำหรับขบวนแห่ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ = ขบวนแห่จากชุมชนวัดวารินฯ-ชลประทาน-ห้าแยก-แสนสำราญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 = ขบวนแห่จากชุมชนบ้านกุดเป่ง หมู่6 –กุดเป่ง หมู่ 16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 = ขบวนจากชุมชนบ้านกุดปลาขาว-บ้านดอนงิ้ว -บ้านลับแล

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 
Secured by Siteground Web Hosting