1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วม กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ วัดป่าแสนสำราญ เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดย นายวิเชียร ศุภลักษณ์ สมาชิกสภาเทศบาล และนางพฤกษา ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำจิตอาสาจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ร่วมกับหน่วยงานทหาร จิตอาสาอำเภอวารินชำราบ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้อำเภอวารินชำราบได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ"วัด ประชารัฐ สร้างสุข" เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 และงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พุทธศาสนา ภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนแต่ละชุมชนได้จัดโรงทานมาให้บริการแก่ประชาชนและจิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting