1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบขอเชิญสุภาพสตรีทุกท่านเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ต้านมะเร็งในสตรี ประจำปี 2561 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 1

วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 2

วันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 045-324766 , 090-2925192 , 085-3036667

  กิจกรรมภายในเทศบาล

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting