1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมเครือข่ายสุขภาพ และติดตามงานอสม.สาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองวารินชำราบ และประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่อสม.รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสุขภาพในการดูแลประชาชนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยวาระได้ในการประชุมได้มีแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสุภาพสตรีทุกท่านเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม ในโครงการต้านมะเร็งในสตรี ประจำปี 2561 และชี้แจงกิจกรรมของอสม.ที่จะต้องดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2561

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting