1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ร่วมกิจกรรม พิธีหล่อเทียนหลอมใจไทวาริน ประจำปี 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น ณ วัดผาสุการาม นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีหล่อเทียน"หลอมใจ ไทวาริน" เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561 และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่อำเภอวารินชำราบ ครบ 110 ปี โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี  และยังได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, พี่น้องชาววารินชำราบ ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมกันนี้ยังมีการฟ้อนรำหลอมใจไทวาริน โดยช่างฟ้อนอำเภอวารินชำราบ  ทั้งนี้วัดผาสุการามได้เป็นตัวแทนของชาววารินชำราบเข้าร่วมการประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดใหญ่เป็นประจำทุกปี ซึ่งภายหลังจากนี้จะมีกิจกรรม"เยือนชุมชน คนทำเทียน"เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจร่วมชมวิธีการทำต้นเทียนอย่างใกล้ชิด

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


  กองวิชาการและแผนงาน

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting