1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชุมจัดระเบียบสามล้อเครื่องรับจ้างในเขตเทศบาล ประจำปี 2561

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมจัดระเบียบสามล้อเครื่องรับจ้างตามจุดจอดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบผู้ประกอบการสามล้อเครื่องรับจ้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ,เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.วารินชำราบ และผู้ประกอบการสามล้อเครื่องรับจ้าง ร่วมการประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting