1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบกิจการค้า บริเวณตลาดผ้าและบริเวณถนนปทุมเทพภักดี ตั้งแต่แยกสถานธนานุบาลถึงแยกตัดถนนนิวาสนิถี


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมประทุมเทพภักดี 1 เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดการประชุมผู้ประกอบกิจการค้า บริเวณตลาดผ้าและบริเวณถนนปทุมเทพภักดี ตั้งแต่แยกสถานธนานุบาลถึงแยกตัดถนนนิวาสนิถี เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดระเบียบพื้นผิวจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล 1 และการตีเส้นบังคับจราจร โดยมี นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี, จ่าเอกประกาศ ตระการไทย รก.หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ , เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.วารินชำราบ และผู้ประกอบการ ร่วมประชุมในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 
Secured by Siteground Web Hosting