1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก,ยางใน,รองคอยาง,ปลอกน๊อตและแผ่นสตีมรถเก็บขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๒-๙๖๕๖,๘๑-๖๙๔๘ และ ๘๑-๖๓๗๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting