1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมทำปก ๔ สีและเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting