1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 อุบลราชธานี ร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบลงพื้นที่หน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครองให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 3 สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานด้านการให้บริการทะเบียนฯและบัตร เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอุไร ซามาตย์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและบัตร ได้ร่วมลงพื้นที่ออกหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามที่ยื่นคำร้องขอทำบัตร ณ ภูมิลำเนาปัจจุบัน ที่กลุ่มบุคคลดังกล่าวพักอาศัยอยู่ ในวันและเวลาราชการ

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน


 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting