1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการแจกแว่นสายตาฟรี เพื่อน้องที่มีปัญหาด้านสายตา

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน คณะสมาชิกสโมสรโรตารี่มูลริเวอร์ อุบลราชธานี ได้มาจัดโครงการแจกแว่นสายตาฟรี เพื่อน้องที่มีปัญหาด้านสายตา แก่นักเรียนในโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ,โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น (มิตรภาพที่ 5),โรงเรียนวิจิตราพิทยา และโรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ เพื่อน้องที่มีปัญหาด้านสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านสายตา (สั้น, ยาว, เอียง) ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนในชั้นเรียน 
ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting