1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เทศบาลเมืองวารินชำราบร่วมการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ  นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมการประชุมวิชาการ มหกรรมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวารินชำราบ  โดยได้รับเกียรติจากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธี และนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพเครือข่ายเป็นตำบลจัดการสุขภาพ มีหมู่บ้านจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งรับรองการเกิดการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอที่เข้มแข็ง

ในการนี้ นางพฤกษา  ตั้งกิจวนิชกุล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยังได้เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อชื่นชมหน่วยงานที่ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอวารินชำราบด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 
Secured by Siteground Web Hosting