1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

คณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นประจำปี 2562 เข้าตรวจประเมินสำนักทะเบียนฯ รอบแรก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลเมืองวารินชำราบ นายณรงชัย ประสิทธิ์ภูริปรีชา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาลได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 (รอบแรก) ซึ่งได้เดินทางมาตรวจประเมินสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองวารินชำราบ ในการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกสำนักทะเบียนท้องถิ่นดีเด่นในระดับจังหวัดและระดับภาค ก่อนที่จะส่งเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระดับประเทศต่อไป

สำหรับ โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่นนี้ ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์ให้สำนักทะเบียนได้มีการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพตลอดจนประชาชนได้รับการบริการที่ดี และเกิดความพึงพอใจในการบริการของภาครัฐ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting