1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตพื้นที่ชุมชนกุดปลาขาวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ สวนสาธารณกุดปลาขาว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดโครงการรณรงค์รักษาความสะอาด (กิจกรรม จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ) เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน ณ บริเวณสวนสาธารณกุดปลาขาว โดยได้รับเกียรติจาก นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี,อำเภอวารินชำราบ, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22 ,นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในกิจกรรมได้มีการขุดลอกกำจัดวัชพืช และทำความสะอาดแหล่งน้ำสวนสาธารณกุดปลาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ประชาชน และจิตอาสาทุกภาคส่วน โดยการทำความสะอาดให้มีความสะอาดเรียบร้อย

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

 

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting