1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน ไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง/คัน จำนวน 4 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยกำหนดศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 -4 พฤษภาคม 2562

  ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงาน สถานการณ์น้ำ


ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร


ID Line : @220bbpga

จุดติดตั้งCCTV


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

Secured by Siteground Web Hosting