1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะผู้บริหารจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาค12

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองผู้บริหารเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้มีการประชุมหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างเทศบาลเมืองวารินชำราบ , ผู้บริหารจากเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี โดยมีนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรีเป็นประธานในการหารือในครั้งนี้

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน

  กองช่างสุขาภิบาล

Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting