1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมศาลาประชาวาริน  ศูนย์บริการสาธารณสุข  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ นำโดยนางอัจฉราพร ธนาบูรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้จัดทำจัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยได้เชิญชมรมผู้สูงอายุและคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริการดูและต่อเนื่อง ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง และคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมถึงยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายณภัทร พลอำนวย จากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวารินชำราบ มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting