1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองวารินชำราบ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายศุภศิษย์ ก่อเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหัวอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ ซึ่งเป็นพื้นที่ริมแม่น้ำมูลเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วม เนื่องจากในปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำมูลได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าอาจจะล้นผนังกั้นน้ำเข้ามาในชุมชน โดยมีนายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ,รองนายกเทสมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้การต้อนรับ

งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน
 

จิตอาสา อุทกภัย

Secured by Siteground Web Hosting