1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอนุบาล (โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ) (ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบให้โรงเรียนเทศบาลในสังกัด ๓ โรเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


Covid 19

ช่องทาง ติดต่อสื่อสาร

ID Line : @220bbpga


จิตอาสา อุทกภัย

ประกาศ ก กลางเทศบาล


Secured by Siteground Web Hosting